Nội dung tìm hiểu:
Giới thiệu chung
1.Phối ghép CPU với mạch truyền thông tin nối tiếp 8250.
2. Mô tả cấu hình cơ bản của 8250.
3 . Giao tiếp bus.
4.Xung đồng hồ và sự định thời .
5. Cấu trúc bên trong và hoạt động của 8250 .
5.1 . Sơ đồ cấu trúc bên trong và hoạt động .
5.2. Thanh ghi và sự hoạt động của một số thanh ghi trong 8250.
5.2.1. Thanh ghi điều khiển đường truyền LRC ( Line Control Register ).
5.2.2 . Thanh ghi trạng thái đường truyền LSR ( Line Status Register ).
5.2.3. Thanh ghi nhận dạng ngắt quãng IIR (Interrupt Identification Register).
5.2.4 . Thanh ghi cho phép ngắt quãng IER (Interrupt Enable Register).
5.2.5 . Thanh ghi điều khiển modem MCR ( Modem Control Register ).
5.2.6 .Thanh ghi trạng thái modem MSR ( Modem status Register ).
5.2.7. Thanh ghi đệm truyền THR ( Transmitter Holding Register ).
5.2.8.Thanh ghi đệm nhận RBR ( Receiver buffer Register).
6 .Kết luận


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap