Vì vật liệu có tầm quan trọng như thế cho nên việc sử dụng vật liệu như thế nào cho thích hợp với yêu cầu và điều kiện làm việc là vấn đề hết sức quan trọng. Mỗi một loại vật liệu lại có những đặc điểm riêng về tính chất và giá thành do đó để có thể lựa chọn vật liệu cho phù hợp không hề đơn giản. Trong lĩnh vực cơ khí và đóng tàu không thể không liên quan đến vật liệu, vì thế một yêu cầu tối thiểu đối với kỹ sư cơ khí và đóng tàu là phải nắm được tính chất của một số loại vật liệu để có thể lựa chọn và sử dụng chúng trong những điều kiện làm việc cụ thể của các kết cấu và chi tiết máy. Muốn thế phải hiểu được những kiến thức hết sức cơ bản về một số loại vật liệu đang được sử dụng phổ biến hiện nay, đó là vật liệu kim loại, vật liệu polyme và vật liệu compozit. Đó là những nội dung chủ yếu của bài giảng này.

Phần I - VẬT LIỆU HỌC CƠ SỞ
Chương 1. Cấu trúc tinh thể của vật liệu
Chương 2. Sự kết tinh và hình thành tổ chức của kim loại
Phần II - HỢP KIM VÀ TỔ CHỨC
Chương 3. Hợp kim và giản đồ pha
Chương 4. Nhiệt luyện thép
Phần 3 - CÁC LOẠI VẬT LIỆU
Chương 5. Thép và gang
Chương 6. Hợp kim màu
Chương 7. Vật liệu polyme
Chương 8. Vật liệu compozit


Facebook Google twitter
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap