I/ Vị trí, Tính chất của môn học:
- Môđun được bố trí sau khi hoàn thành các môn học chung, trước các môn học/mô đun đào tạo chuyên môn nghề.
- Là môn cơ sở bắt buột.
II/ Mục tiêu môn học: hoàn thành môn học, học sinh có khả năng:
- Trình bày được đặc điểm, tính chất, ký hiệu và phạm vi ứng dụng của một số loại vật liệu thường dùng: Gang, Thép cacbon, Thép hợp kim, các kim loại màu hợp kim màu, các loại vật liệu phi kim loại.
- Trình bày được một số khái niệm cần thiết về nhiệt luyện và hóa nhiệt luyện.
- Hiểu được nguyên lý thực hiện cơ bản của các phương pháp gia công cơ khí.
- Nhận biết được vật liệu qua màu sắc, tỷ trọng, độ nhám mịn, âm thanh khi gõ, đập búa, xem tia lửa khi mài.
- Có thể tự mua các loại vật liệu theo yêu cầu.

Chương I: Những khái niệm cơ bản & tính chất chung của kim loại - hợp kim
Chương II: Kim loại và hợp kim đen
Chương III: Nhiệt luyện và hóa nhiệt luyện
Chương IV: Kim loại màu và hợp kim màu
Chương V: Vật liệu phi kim loại


Facebook Google twitter
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap