Bài giảng trang bị điện và điều khiển tự động trên ô tô được biên soạn nhằm thực hiện nhiệm vụ đào tạo theo mục tiêu chương trình học phần: Trang bị điện và điều khiển tự động trên ô tô thuộc hệ đào tạo theo hệ thống tín chỉ, chuyên ngành cao đẳng công nghệ kỹ thuật ô tô do tập thể giáo viên khoa Động lực & VHCG – Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng thông qua.
Nội dung biên soạn theo tinh thần ngắn gọn, dễ hiểu. Các kiến thức trong toàn bộ bài giảng có mối liên hệ lôgíc chặt chẽ. Tuy vậy, bài giảng cũng chỉ là một phần trong nội dung của chuyên ngành đào tạo công nghệ kỹ thuật ô tô cho nên người dạy, người học cần tham khảo thêm các giáo trình có liên quan đối với ngành học để việc sử dụng bài giảng có hiệu quả hơn.
Khi biên soạn bài giảng, người biên soạn đã cố gắng cặp nhật những kiến thức mới có liên quan đến môn học/ học phần và phù hợp với đối tượng sử dụng cũng như đã cố gắng gắn những nội dung lý thuyết với những vấn đề thường gặp trong thực tế để bài giảng có tính thực tiễn cao.

Bài giảng biên soạn với nội dung gồm 6 chương, cụ thể:

Chương 1 – Khái quát về hệ thống điện và điều khiển điện tử trên ô tô.
Chương 2 – Hệ thống cung cấp điện.
Chương 3 – Hệ thống khởi động.
Chương 4 – Hệ thống đánh lửa
Chương 5 – Hệ thống thông tin, chiếu sáng và tín hiệu.
Chương 6 – Hệ thống điều hoà nhiệt độ.

Bài giảng được biên soạn cho đối tượng:
- Là học sinh, sinh viên hệ cao đẳng chuyên nghiệp và trung học chuyên nghiệp ngành công nghệ ô tô.
- Tài liệu tham khảo cho các giáo viên giảng dạy ngành động lực
- Tài liệu tham khảo cho thợ điện ô tô.


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap