Nội dung chương trình môn học Điện tử công suất.
1.LÝ THUYẾT .
- Bài giảng ;
- Sách “ Điện tử công suất”, TG : Võ Minh Chính, Phạm Quốc Hải, Trần Trọng Minh.
2. BÀI TẬP.
- Sách :“ Phân tích và giải mạch điện tử công suất” TG :Phạm Quốc Hải; Dương Văn Nghi.
- Bài tập ôn tập thi.
3. THÍ NGHIỆM. Thực hiện tại phòng thí nghiệm bộ môn Tự động hóa,nhà C9 tầng 2,phòng 203.
 4. ĐỒ ÁN.
- Thực hiện theo đề tài giao cho từng người.
- Sách: “Hướng dẫn thiết kế Điện tử công suất” TG: PQH
5. THI


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap