Chương 1: Những khái niệm cơ bản về sản xuất cơ khí
Chương 2: Khái niệm cơ bản về kim loại và hợp kim
Chương 3: Xử lý nhiệt kim loại
Chương 4: Các phương pháp chế tạo phôi
Chương 5: Gia công cắt gọt kim loại


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap