Cây thanh long (Hylocereus undatus (Haw.) Britt. et Rose) là loại cây nhiệt đới, chịu hạn giỏi nên được trồng ở những vùng nóng. Ở Việt Nam, năm 2008 thanh long trồng ở Tây Nam Bộ với diện tích 9.800 ha và Đồng bằng sông Cửu Long 3.991ha (Viện cây ăn quả Miền Nam, 2009) với 4 tỉnh chủ lực Bình Thuận, Long An, Tiền Giang và Tây Ninh (Tôn Nữ Minh Nguyệt, 2008) đã tạo ra một khối lượng nông sản khá lớn cho xuất khẩu và tiêu dùng trong nước. Việt Nam được đánh giá là một trong 04 quốc gia sản lượng thanh long nhiều nhất thế giới. Bình Thuận là tỉnh đứng đầu cả nước về thanh long cả về sản lượng, diện tích, năng suất và chất lượng. Thanh long Bình Thuận là nhãn hàng thứ 04 được Nhà nước bảo hộ đăng bạ tên gọi độc quyền trên phạm vi cả nước (Quế Hà, 2007).

Chương 1. 3
GIỚI THIỆU.. 3
1.1 Đặt vấn đề. 3
1.2 Mục tiêu nghiên cứu. 3
1.3 Yêu cầu. 4
1.4 Phạm vi nghiên cứu. 4
2.1 Nguồn gốc. 5
2.2 Đặc điểm thực vật học. 5
2.2.1 Rễ. 5
2.2.2 Thân, cành. 5
2.2.3 Hoa. 5
2.2.4 Trái 6
2.3 Đặc điểm sinh thái 6
2.3.1 Nhiệt độ. 6
2.3.2 Độ dài ngày. 6
2.3.3 Nước. 6
2.3.4 Đất 6
2.4 Giá trị dinh dưỡng và công dụng. 6
2.5 Các giống thanh long được trồng ở Việt Nam.. 7
2.6 Tình hình xuất khẩu thanh long 2004-2008. 7
2.5 Sâu bệnh hại sau thu hoạch. 9
2.7 Tiêu chuẩn thanh long xuất khẩu. 10
2.8 Qui trình biến đổi sinh lý sinh hóa trong bảo quản. 10
2.8.1 Các biến biến đổi về sinh lý. 10
2.8.2 Các biến đổi vật lý. 11
2.8.2 Các biến đổi hóa học. 12
2.9 Các phương pháp bảo quản. 13
2.9.1 Bảo quản ở điều kiện thường. 13
2.9.2 Bảo quản lạnh. 13
2.9.3 Bảo quản trong môi trường không khí có kiểm soát 14
2.9.4. Bảo quản trong môi trường không khí cải tiến. 14
2.9.5. Bảo quản bằng hóa chất 15
2.9.6 Bảo quản rau quả tươi bằng chiếu xạ. 15
2.10 Thu hoạch thanh long. 18
2.11 Tình hình nghiên cứu trong nước và trên thế giới 19
2.11.1 Tình hình nghiên cứu trong nước. 19
Chương 3. 22
PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP. 22
3.1 Thời gian và địa điểm.. 22
3.2 Điều kiện tại phòng thí nghiệm.. 22
3.3 Vật liệu thí nghiệm.. 22
3.5 Phương pháp tiến hành thí nghiệm.. 23
3.6 Chỉ tiêu theo dõi 25
3.6.1 Chỉ tiêu vật lý. 25
3.6.2 Chỉ tiêu hóa học. 25
3.6.3 Thời gian tồn trữ trái, tỷ lệ trái hư hỏng và cấp độ hư hỏng. 25
3.6.4 Đánh giá cảm quan (Phụ lục) 26
3.6.5 Bệnh hại sau thu hoạch. 26
3.6.6 Phương pháp xử lý số liệu. 26
Chương 4. 27
TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN VÀ DỰ KIẾN KẾT QUẢ.. 27
Chương 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ. 30
TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 31
TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 31
PHỤ LỤC.. 33

LINK DOWNLOAD

Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap