Trong những năm gần đây với xu hướng phát triển của đất nước, tỉnh Tiền Giang đã tập trung tiến hành nhiều giải pháp nhằm phát triển các huyện phía Đông (khu vực Gò Công). Kết quả nền kinh tế trong vùng có tốc độ tăng trưởng khá, các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp phát triển và đời sống nhân dân đã được cải thiện về mọi mặt.

Hiện nay hàng loạt dự án xây dựng các khu công nghiệp và cụm công nghiệp trên địa bàn đang được các nhà đầu tư chuẩn bị thực hiện. Tuy nhiên việc đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp diễn ra tương đối chậm, nguyên nhân một phần vì hiện tại chưa có hệ thống cấp nước hoàn chỉnh đáp ứng được yêu cầu cấp nước cho công nghiệp và sinh hoạt tại các đô thị của khu vực.

Nhằm tăng nguồn nước sạch phục vụ, yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của khu vực phía đông của tỉnh Tiền Giang và đảm bảo khai thác nguồn nước hợp lý, đồng thời thực hiện chủ trương xã hội hóa dịch vụ cấp nước sạch. Ủy ban nhân dân Tỉnhđãđồng ý cho phép xây dựng nhà máy nước B.O.O-Đồng Tâm tạiĐồng Tâm - Mỹ Tho để cung cấp nguồn nước cho khu vực Gò Công. Để có thể tiếp nhận nước từ nhà máy nước và cung cấp cho các nhu cầu dùng nước thì “ việc tính toán thiết kế mạng lưới cấp nước cho khu vực Gò Công tỉnh Tiền Giang” là việc rất cấp thiết cần phải được thực hiện sớm.


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap