- Việc sử dụng kế hoạch điều khiển môi trường bị động không chỉ ảnh hưởng toàn bộ hình dáng của tòa nhà, nó cũng có thể có tác động đáng kể việc vận hành tòa nhà và khả năng sử dụng của người dùng.
- Bản chất phức tạp của kiến trúc đòi hỏi trong các tòa nhà được thông gió tự nhiên tiên tiến có thể gây nên nhiều vấn đề và do đó đáng giá kiểm tra kỹ.
- Vấn đề là cần hệ thống thiết bị điều khiển các kết cấu tòa nhà như việc mở các cửa sổ thông gió…
- Kết cấu tòa nhà phức tạp ảnh hưởng đến kiến trúc, xây dựng, mĩ quan.


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap