Tuy nhiên, hiện nay hầu hết các cơ sở sản xuất đều thải trực tiếp nước thải vào hệ thống thoát nước công cộng không qua xử lý. Hơn nữa, phần lớn các cơ sở công nghiệp này đều nằm trong thành phố xen với khu dân cư. Việc thải một lượng lớn chất hữu cơ ra môi trường sẽ tạo nguồn ô nhiễm và các ổ dịch bệnh, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khoẻ cộng đồng. Nguồn gây ô nhiễm chính của sản xuất bia là nước thải với lưu lượng lớn, tải lượng các chất bẩn hữu cơ cao, gây những hậu quả nghiêm trọng cho môi trường, cần được ưu tiên giải quyết. Chính vì vậy việc đánh giá hiện trạng ô nhiễm nước thải cũng như nghiên cứu, thiết kế hệ thống công nghệ thích hợp xử lý nước thải của ngành công nghiệp này là hết sức cần thiết.
Xuất phát từ mục tiêu trên, luận văn với tiêu đề: “Thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy sản xuất bia công suất 10.000.000 lít / năm” được thực hiện với các nội dung chủ yếu sau:
1. Tổng quan; Giới thiệu chung về ngành công nghiệp bia; Quy trình
sản xuất bia và các vấn đề ô nhiễm môi trường ở các nhà máy sản
xuất bia
2. Các phuong pháp xử lý nước thải sản xuất bia.
3. Thiết kế dây chuyền công nghệ xử lý nuớc thải sản xuất bia
4. Tính toán kinh tế.


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap