Đây là một tài liệu rất hay của Kruger khi tổ chức giảng dạy về quạt trong công nghiệp, cách lắp đặt, hoạt động, vận hành, dải làm việc, các lỗi lắp đặt và chỉnh sửa, sử dụng quạt cho phòng sạch,...

2. Fan Installation
3.1  Fan Operation - Operation range and unstable operation
3.2  Fan Operation -  System effect-Translation
Clean Room
Fixed and fault
Installation guide System eff. By K.Somkiat

LINK DOWNLOAD

Facebook Google twitter
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap