Chiến lược phát triển kinh tế biển là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, Việt Nam có vùng bờ biển dài và nhiều cửa sông, nhiều công trình đã và đang được xây dựng để phục vụ cho nông nghiệp; nuôi trồng thuỷ sản và đánh bắt xa bờ; giao thông thuỷ; thoát lũ; trú ẩn tàu thuyền trong mùa mưa bão…

Xây dựng công trình ở cửa sông, ven biển phần lớn không thể dẫn dòng thi công, nên quá trình xây dựng phải ngăn dòng trực tiếp. Mặt khác, xây dựng các công trình ở vùng triều do phải đối mặt với thuỷ triều, sóng biển, nền công trình là bùn cát, nên không thể ứng dụng những phương pháp tính toán và công nghệ ngăn dòng như các công trình trong nội địa.

Cuốn sách “Thiết kế và thi công công trình ngăn dòng cửa sông, ven biển” giới thiệu các phương pháp tính toán các yếu tố thuỷ động lực và công nghệ ngăn dòng đã có trên thế giới và trong nước.

Sách là tài liệu giảng dạy chuyên đề cho học viên cao học, nghiên cứu sinh ngành Công trình thuỷ, là tài liệu bổ ích cho các đơn vị tư vấn, nhà thầu, kỹ sư có thể áp dụng vào thiết kế, thi công các công trình cụ thể, đặc biệt đối với các công trình lớn ở cửa sông rộng, không thể thi công trọn trong mùa khô.

Nội dung sách gồm 3 chương như sau:
- Chương I: Các yếu tố động lực học tự nhiên vùng cửa sông, ven biển.
- Chương II: Cơ sở động lực học và tính toán thuỷ lực công trình ngăn dòng cửa sông, ven biển.
- Chương III: Thiết kế và thi công công trình ngăn dòng cửa sông, ven biển


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap