Chương 1 - Công nghệ đúc trong khuôn cát
- Vai trò quan trọng của khuôn cát
- Những hỗn hợp cát chất lượng cao
- Cơ khí hóa việc sản xuất khuôn cát
Chương 2 - Các phương pháp đúc đặc biệt
- Đúc trong khuôn vỏ cứng
- Đúc chính xác bằng mẫu chảy
- Đúc chính xác dùng mậu vĩnh cửu
- Đúc trong khuôn kim loại
- Đúc ly tâm
- Đúc áp lực
- Đúc liên tục
- Đúc hút chân không
- Đúc dập lòng
- Đúc bằng khuôn dùng mẫu cháy
- Đúc trong khuôn từ
- Đúc theo phương pháp V
Chương 3 - Các hợp kim và phương pháp nấu rót tiên tiến
- Gang xám thường và gang xám biến hình
- Gang Praphit cầu
- Gang dèo
- Hoàn thiện lò đứng nấu gang
- Phát triển dùng lò điện
- Dùng chân không để tinh luyện và khử khí
- Tinh luyện và đúc theo phương pháp điện xỉ
- Rót huyền phù kim loại

LINK DOWNLOAD

Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap