Kỹ thuật điện tử trong những năm gần đây đã phát triển mạnh mẽ và được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực kỹ thuật. Một trong những lĩnh vực mà kỹ thuật điện tử đã hỗ trợ đắc lực là lĩnh vực điều khiển trong các hệ thống lạnh và điều hòa không khí. Để giúp những cán bộ kỹ thuật ngành máy lạnh và điều hòa không khí có những kiến thức cơ sở cơ bản về kỹ thuật điện tử, nhờ đó có khả năng tiếp cận được kỹ thuật điện tử ứng dụng trong máy lạnh và điều hòa không khí một cách nhanh chóng, để có thể khắc phục hoặc cải tiến các mạch điện tử trong điều khiển máy lạnh và điều hòa không khí, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã cho phép biên soạn giáo trình Lý thuyết điện tử công nghiệp dựa theo đề cương đã được Sở duyệt. Giáo trình này cũng có thể là tài liệu tham khảo cho các độc giả làm việc trong các lĩnh vực không chuyên về điện tử. Nội dung giáo trình gồm 4 chương:
Chương 1 Linh kiện điện tử
Chương 2 Kỹ thuật mạch điện tử
Chương 3 Kỹ thuật số và vi xử lý
Chương 4 Mạch ứng dụng


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap