Ngày nay hệ thống viễn thông điện tử đang phát triển mạnh mẽ. Ngoài ra song song với tăng trư¬ởng kinh tế xã hội, việc hình thành các phưương tiện cần thiết cho thông tin điện tử đã trở nên phức tạp hơn và khuynh hướng phát triển cao nhằm đáp ứng nhu cầu đang tăng về các dịch vụ có chất lượng cao và dịch vụ viễn thông tiên tiến hơn.
Mạng viễn thông Việt Nam hiện nay đang phát triển rất nhanh rất đa dạng cả về chủng loại cũng nhưư dung lưượng của hệ thống. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ đó thì những đòi hỏi về chất lưượng, dịch vụ ngày càng cần đưược phát triển. Hiện nay tại Việt Nam có các hệ thống truyền dẫn và tổng đài khác nhau nhưư: AXE của Thụy Điển, E10 của Pháp, NEAX61 của Nhật .

PHẦN I : TỔNG ĐÀI ĐIỆN TỬ SỐ SPC 3
CHƯƠNG I - TỔNG QUAN VỀ TỔNG ĐÀI SPC 3
I. Giới thiệu chung 3
II. Sơ đồ của tổng đài SPC 4
Hình 1: Sơ đồ khối tổng đài SPC 5
III. Chức năng của từng khối. 5
3.1. Khối giao tiếp: 5
3.2. Khối chuyển mạch. 6
3.3. Khối điều khiển. 7
3.4. Khối ngoại vi: 8
IV : KỸ THUẬT CHUYỂN MẠCH SỐ 9
4.1. Giới thiệu chung về chuyển mạch số: 9
4.2. Chuyển mạch thời gian số (TSW). 9
4.3. Nguyên lý làm việc của chuyển mạch không gian số (SSW) 13
4.4. Chuyển mạch kết hợp. 15
V : PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ XUNG MÃ PCM - TDM 18
5.1. Giới thiệu chung 18
5.2. Ý tưởng: 19
5.3. Ưu điển của thông tin số: 19
5.4.Lấy mẫu: 21
5.5. Lượng tử hoá: 22
5.6. Mã hoá 25
VI : HỆ THỐNG BÁO HIỆU TRONG TỔNG ĐÀI 28
6.1. Giới thiệu chung. 28
6.2. Quá trình thiết lập báo hiệu trong tổng đài. 28
6.3. Các hệ thống báo hiệu trong tổng đài. 29
6.4. Báo hiệu số 7 - CCS7 35
VII : XỬ LÝ GỌI 40
7.1. Phân tích một cuộc gọi. 40
7.2. Các chương trình xử lý gọi trong tổng đài SPC 45
7.3. Số liệu thuê bao. 49
7.4. Phân tích phiên dịch và tạo tuyến. 50
7.6.Tính cước. 51
CHƯƠNG II HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH CƠ BẢN 58
CHƯƠNG III.ỨNG DỤNG THỰC TẾ CỦA TỔNG ĐÀI 59
CHƯƠNG IV.SỬ DỤNG TỔNG ĐÀI KX-TES824 .63


Facebook Google twitter
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap