Trong những năm gần đây, các ứng dụng về nhận dạng mặt người ngày càng phát triển và được đánh giá cao. Đã có các hệ thống nhận dạng mặt người dựa trên các phương pháp dò tìm nơron, SVM.v.v… và nhận dạng mặt người dựa trên phương pháp nơron, HMM, SVM v.v… Các ứng dụng vừa nêu trên mặc dù được dựa trên các lý thuyết khá cổ điển như HMM, nơron nhưng ứng dụng thực tế thì chưa được nhiều vì giới hạn về tốc độ. Hệ thống nhận dạng khuôn mặt người vốn có phạm vi ứng dụng lớn nên việc phát triển hệ thống nhận dạng khuôn mặt người theo các phương pháp mới có ý nghĩa hết sức quan trọng. nếu Đó là lý do chúng tôi chọn đề tài : “NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG NHẬN DẠNG MẶT NGƯỜI DỰA TRÊN FSVM VÀ ADABOOST” Để có hệ thống nhận dạng khuôn mặt với chất lượng tốt trong thời gian khá nhanh, chúng tôi đã tiếp cận bằng các mô hình xử lý được đánh giá là mạnh và xử lý tốc độ nhanh trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, đó là mô hình phân cách với thuật toán FSVM và mô hình học AdaBoost làm công cụ xử lý chính cho việc nhận dạng và dò tìm người dựa vào thông tin khuôn mặt trên ảnh.


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap