Nước ta có trên 3200 Km bờ biển tiềm năng của biển rất dồi dào với trên 2000 loài cá, trong đó có 130 loài có giá trị kinh tế. Nghề cá ở nước ta đã có từ rất lâu nhưng vẫn còn ở trình độ sản xuất thấp, trên 70% tàu cá ởViệt Nam là tàu cá cỡ nhỏ, trong đó lao động bình quân tăng 22.500 người/năm, nhưng năng suất khai thác không cao. Cụ thể là theo kết quả điều tra của Viện nghiên cứu Hải sản năm 2002 thì trữ lượng cá biển Việt Nam khoảng 3,1 triệu tấn trong khi đó khả năng đánh bắt chỉ được 1,4 triệu tấn .

1.1. KHÁI QUÁT CHUNG .................................................................................... 3
1.1.1. Giới thiệu vềnghềcá ............................................................................. 3
1.1.2. Đặc điểm của tàu cá cỡnhỏ................................................................... 3
1.1.2.1. Đặc điểm hình dáng kích thước ..................................................... 4
1.1.2.2. Đặc điểm hệ động lực tàu cá .......................................................... 5
1.2. TÌNH HÌNH ĐÓNG MỚI VÀ KHAI THÁC .................................................. 7
1.2.1. Tình hình đóng mới ................................................................................ 7
1.2.2. Tình hình khai thác ................................................................................ 7
1.2.3. Tình hình lựa chọn động cơchính trang bịcho tàu cá cỡnhỏ............... 8
1.2.4. Những tồn tại cần giải quyết và mục tiêu nghiên cứu ........................... 8
CHƯƠNG II: SỰPHỐI HỢP LÀM VIỆC CỦA TỔHỢP MÁY – VỎ- CHÂN
VỊT .............................................................................................................................. 9
2.1. CÁC CHỈTIÊU KINH TẾKỸTHUẬT ......................................................... 9
2.1.1. Chỉtiêu kinh tế- năng lượng của động cơ.............................................. 9
2.1.2. Chỉtiêu so sánh ...................................................................................... 9
2.1.3. Chỉtiêu phụtải cơ................................................................................ 10
2.1.4. Chỉtiêu phụtải nhiệt ............................................................................ 10
2.2. ĐẶC TÍNH LÀM VIỆC CỦA ĐỘNG CƠDIESEL TÀU THỦY ................ 11
2.2.1 Đặc tính của động cơ Điêsel tàu thủy ................................................... 11
2.2.2. Chế độlàm việc của động cơDiêsel tàu thủy ...................................... 19
2.3. SỰPHỐI HỢP LÀM VIỆC GIỮA ĐỘNG CƠ– THÂN TÀU VÀ
CHÂN VỊT ............................................................................................................ 21
2.3.1. Điều kiện phối hợp giữa máy chính – thân tàu và chân vịt ................. 21
2.3.2 Sựphối hợp làm việc giữa máy – vỏ- chân vịt định bước ................... 25
2.4.Hiệu suất làm việc của tổhợp tàu ................................................................... 32
CHƯƠNG 3: SỬDỤNG HỢP LÝ TỔHỢP MÁY CHÍNH VÀ CHÂN VỊT
KÈM THEO CHO ..................................................................................................... 36
TÀU CÁ CỠNHỎ.................................................................................................... 36
3.1.Cơsởlý thuyết ................................................................................................ 36
3.2. Áp dụng với tàu cụthể................................................................................... 38
3.2.1. Tính sức cản vỏtàu .............................................................................. 39
3.2.2. Xác định các thông sốcủa chân vịt ...................................................... 42
3.2.3. Xác định vận tốc tàu ............................................................................. 44
KẾT LUẬN VÀ Ý KIẾN ĐỀXUẤT ....................................................................... 54
TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................... 55


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap