Kiểm toán năng lượng là một hoạt động nhằm xác định một phương tiện sử dụng năng lượng ở đâu, với số lượng bao nhiêu và xác định các cơ hội tiết kiệm năng lượng.

1. Kiểm toán năng lượng
2. Kiểm toán năng lượng sơ bộ
3. Kiểm toán năng lượng chi tiết
Tài liệu tham khảo

Loại kiểm toán năng lượng có thể  được thực hiện trong một thiết bị tiêu thụ 
năng lượng phụ thuộc vào chức năng và loại thiết bị, phạm vi tìm kiếm phải được phân 
tích, tiềm năng và tầm quan trọng của việc giảm giá năng lượng phải được xác định. 
Kiểm toán năng lượng được chia làm 2 loại chính: 
-  Kiểm toán năng lượng sơ bộ hay kiểm toán ngắn 
-  Kiểm toán năng lượng chi tiết hay kiểm toán đầy đủ 


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap