Chất thải rắn y tế nguy hại nếu không được quản lý tốt sẽ gây ô nhiễm môi trường nước, không khí, đất và chứa đựng nguy cơ đặc biệt đối với sức khoẻ con người cũng như các hệ sinh thái lâu dài. Hiện nay, phần lớn chất thải y tế nguy hại ở nước ta được lưu giữ và đem đốt hoặc chôn lấp lẫn với chất thải rắn sinh hoạt đô thị. Quy trình quản lý chất thải y tế nguy hại phải bắt đầu từ phân loại và xử lý
tại nguồn để tránh nhiễm khuẩn gây nguy hại. Tuỳ theo loại chất thải còn phải áp dụng các phương pháp xử lý phù hợp như: phương pháp hóa lý, rắn hoá, bao bọc cố định, chôn lấp và thiêu đốt. Như vậy, trong số các phương pháp trên thì phương pháp thiêu đốt ngay tại nguồn thải cho khả năng xử lý triệt để hơn cả.
Chính vì vậy chúng tôi thực hiện đề tài “Khảo sát, tính toán, thiêt kế và xây dựng lò đốt chất thải y tế ở bệnh viện Huyện Tuyên Hoá - Quảng Bình” với mục tiêu đưa công nghệ vào cuộc sống. Nội dung của đề tài bao gồm các công việc như: điều tra công tác quản lý môi trường của bệnh viện nhằm đưa ra cá giải pháp và công xuất xử lý phù hợp. Từ đó tính toán các thông số công suất, thể tích buuồng đốt và tiêu hao nhiên liệu của lò đốt để đưa vào chế tạo, lấp đặt và xây dựng. Với công nghệ lò đốt có xử lý khí thải bằng hấp thụ chắc chắn sẽ cải thiện môi trường tại khu vực bệnh viện. Rộng hơn nữa tôi hi vọng rằng công nghệ này sẽ được lắp đặt ở tất cả các bệnh viện khác trên cả nước. Để môi trường bệnh viện trở nên trọng sạch hơn.
Trong nội dung báo cáo chuyên đề này tôi xin trình bày các vấn đề chính sau:
Chương I. Tổng quan về công nghệ xử lý chất thải rắn y tế bằng phương pháp
thiêu đốt
Chương II. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
Chương III. Kết quả và thảo luận
Chương IV.Kết luận và kiến nghị


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap