TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Nguyễn Hữu Lộc, Cơ sở thiết kế máy, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP.HCM, 2004.
2. Trịnh Chất, Lê Văn Uyển, Thiết kế Hệ thống dẫn động cơ khí, tập 1 và 2, Nhà xuất bản
Giáo dục.
3. Nguyễn Hữu Lộc, Bài tập Chi tiết máy, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP.HCM, 2003.

PH ẦN I : CHỌN ĐỘNG CƠVÀ PHÂN PHỐI TỈ SỐTRUYỀN
1.1.Chọn động cơ
1.2 Phân phối tỉsốtruyền
PHẦN II: TÍNH TOÁN THIẾT KẾCHI TIẾT MÁY
2.1 Thiết kế bộ truyền xích
2.2 Thiết kế bộ truyền bánh răng thẳng
2.3 Thiết kế bộ truyền trục vít
2.4 Tính toán trục
2.5 Tính toán chọn ổ lăn
2.6 Thiết kế vỏ hộp
2.7 Thiết kế các chi tiết phụ
2.7 Bảng dung sai lắp ghép
Tài liệu tham khảo

LINK DOWNLOAD

Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap