Chương 1. Các đặc trưng của bức xạ và nguồn bức xạ
Chương 2. Các nguồn bức xạ sử dụng trong công nghệ bức xạ
Chương 3. Các phương pháp đo liều cao trong xử lý bức xạ
Chương 4. Quá trình truyền năng lượng và cơ sở lý thuyết của công nghệ bức xạ
Chương 5. Tương tác của bức xạ với chất rắn, chất lỏng và các quá trình bức xạ nhiều pha
Chương 6. Tương tác của bức xạ với vật liệu polyme
Chương 7. Một số quy trình và sản phẩm của công nghệ bức xạ.


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap