Chương 1: Khái niệm chung về hệ thống truyền động điện
Chương 2: Đặc tính cơ của động cơ điện.
Chương 3: Điều chỉnh các thông số đầu ra của hệ TĐĐ TĐ
Chương 4: Điều chỉnh tốc độ bằng các bộ biến đổi
Chương 5: Quá trình quá độ trong truyền động điện
Chương 6: Chọn công suất động cơ.
Chương 7: Hệ thống điều khiển tự động TĐĐ.


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap