Để truyền cơ năng từ bộ phận dẫn động đến cơ cấu chấp hành, ngoài cách dùng các loại
truyền động điện, cơ khí, điện – khí nén  người ta còn dùng truyền động thủy lực.
Có hai loại truyền động thủy lực là truyền động thủy động và truyền động thể tích.
Khác với truyền động thủy động, truyền động thể tích dựa và tính không nén (khó nén)
của dòng chất lỏng (dầu cao áp) để truyền áp năng, do đó có thể truyền được xa mà ít tổn
thất năng lượng.

Chương 1 MÁY THỦY LỰC THỂ TÍCH ……………………………………………..2
1.1 Những vấn đề chung về máy thủy lực thể tích ……………………………………….2
1.2. Bơm bánh răng ………………………………………………………………………8
1.1. Bơm cánh gạt.............................................................................................................13
1.4 Bơm piston rôto hướng kính.......................................................................................17
1.5. Bơm piston rôto hướng trục. ……………………………………………………….19
1.6. Xy lanh thủy lực ……………………………………………………………………20
Chương 2 CƠ CẤU ĐIỀU KHIỂN VÀ CÁC PHẦN TỬ TRUNG GIAN TRONG
TRUYỀN ĐỘNG THỂ TÍCH ………………………………………………………....28
2.1. Cơ cấu phân phối……………………………………………………………………28
2.2. Cơ cấu tiết lưu……………………………………………………………………….31
2.3. Các loại van ………………………………………………………………………...33
2.4. Ký hiệu của các phần tử thủy lực………………………………………………….. 38
Chương 3 MÁY CÁNH DẪN VÀ TRUYỀN ĐỘNG THỦY ĐỘNG………………. 42
3.1. Khái quát chung......................................................................................................... 42
3.2. Ly hợp thủy lực ……………………………………………………………………..43
3.3. Biến mô thủy lực…………………………………………………………………... .48
Chương 4 TRUYỀN ĐỘNG THỦY CƠ ……………………………………………...57
4.1. Đặt vấn đề. ………………………………………………………………………….57
4.2. Sơ đồ hệ thống truyền động thủy cơ......................................................................... .57
4.3. Phương pháp xây dựng đặc tính kéo của ôtô có truyền động thủy cơ....................... 57
TÀI LIỆU THAM KHẢO.............................................................................................. 65

LINK DOWNLOAD

Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap