Phần I. Chu trình thiết bị động lực hơi nước

Phần II: Nồi hơi tầu thuỷ
Chương 1. Giới thiệu chung về nồi hơi tầu thuỷ
Chương 2. Chất đốt dùng cho nồi hơi tầu thuỷ
Chương 3. Quá trình cháy trong buồng đốt nồi hơi
Chương 4. Thiết bị buồng đốt
Chương 5. Cân bằng nhiệt nồi hơi
Chương 6. Kết cấu nồi hơi tầu thuỷ
Chương 7. Khí động học nồi hơi
Chương 8. Thuỷ động học nồi hơi
Chương 9. Vật liệu và độ bền của nồi hơi
Chương 10. Các thiết bị phụ phục vụ nồi hơi
Chương 11. Khai thác và bảo dưỡng nồi hơi

Phần III. Tuốc bin hơi tầu thuỷ
Chương 1. Nguyên lý hoạt động của tuốc bin hơi tầu thuỷ
Chương 2. Quá trình biến đổi năng lượng của dòng hơi trong ống phun
Chương 3. Quá trình biến đổi năng lượng của dòng hơi trên cánh động
Chương 4. Các tổn thất trong tuốc bin
Chương 5. Các phương pháp điều chỉnh công suất của tuốc bin
Chương 6. Đảo chiều hệ động lực tuốc bin tầu thuỷ
Chương 7. Phối hợp công tác của tuốc bin và chân vịt
Chương 8. Kết cấu tuốc bin hơi tầu thuỷ
Chương 9. Các hệ thống phục vụ tuốc bin
Chương 10. Khai thác hệ động lực tuốc bin hơi nước tầu thuỷ
Chương 11. Các sự cố thường gặp và biện pháp khắc phục, kiểm tra tuốc bin


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap