I. . Công nghệ năng lượng và vai trò của thủy năng
Điện năng cần được tạo ra từ các dạng năng lượng khác tiềm tàng trong tự nhiên nhờ công nghệ biến đổi năng lượng. Chẳng hạn, nhiệt năng tiềm tàng trong các dạng nhiên liệu (than đá, dầu mỏ, khí đốt ...) được giải phóng qua phản ứng cháy, biến đổi thành cơ năng và cuối cùng thành điện năng ở các  nhà máy nhiệt điện. Cơ năng của dòng nước (sông, suối, thủy triều ...) được biến thành điện năng ở các nhà máy thủy điện. Tại các  nhà máy điện nguyên tử, năng lượng giải phóng từ phản ứng hạt nhân (của các nguyên tố có nguyên tử lượng lớn - U235) cũng được biến thành điện năng qua các quá trình biến đổi nhiệt ? cơ ? điện từ. Ngoài các công nghệ quan trọng nói trên những công nghệ năng lượng mới cũng đang được nghiên cứu áp dụng như: năng lượng mặt trời, năng lượng địa nhiệt, năng lượng gió, năng lượng sinh khối, sinh khí ...

Chương 1. Khái niệm về sử dụng năng lượng dòng nước và nhà máy thuỷ điện
Chương 2. Các đặc trưng của dòng chảy tự nhiên
Chương 3. Hồ chứa và cột nước của nhà máy thủy điện
Chương 4. Điều tiết dòng chảy
Chương 5. Chế độ làm việc ngày của nhà máy thủy điện trong hệ thống điện
Chương 6. Tính toán kinh tế - kỹ thuật nhà máy thủy điện


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap