Giáo trình ĐIỆN TỬ CĂN BẢN là tài liệu học tập dành cho sinh viên  Khoa Công nghệ Thông tin.
Điện tử căn bản trình bày cấu tạo và hoạt động của các linh kiện điện tử và mạch của chúng. Đây là những kiến thức cơ sở để hiểu biết cấu trúc máy tính và các thiết  bị phần cứng của kỹ thuật công nghệ thông tin. Nội dung chủ yếu của giáo trình là mô tả cấu tạo, đặc trưng của các linh kiện  điện tử bán dẫn như  diode, transistor, IC và các mạch ứng dụng căn bản của chúng.
Chương 1: Một số khái niệm
Chương 2: Diode  bán dẫn và mạch diode
Chương 3: Transistor  
Chương 4: Phân cực transistor
Chương 5: Khuyếch đại transistor
Chương 6: Khuyếch đại công suất
Chương 7: Các hiệu ứng tần số của mạch khuyếch đại
Chương 8: Các linh kiện bán dẫn đặc biệt
Chương 9: Khuyếch đại thuật toán
Chương 10: Các mạch dao động
Chương 11: Nguồn nuôi

LINK DOWNLOAD

Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap