Tài liệu giới thiệu các thuật ngữ của thống sưởi ấm, thông gió, điều hòa nhiệt độ và điện lạnh
I. Terms and Definitions
II. Mathematics and Physics
• Physical Laws
• Engineering Principles
• Coefficients
• Constants
• Cycles
• Dimensionless Numbers
• Effects
• Efficiency
• Equations
• Factors
• Indexes
• Ratios


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap