Như các bạn đã biết, Kali linux là một hệ điều hành mang tính bảo mật cực kỳ cao, cũng giống như các hệ điều hành ubuntu khác. Do đó, rất nhiều phần mềm chỉ được sử dụng với tài khoản thông thường chứ không phải là tài khoản root (Tài khoản quản trị cao nhất) Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn tạo tài khoản user thông thường để có thể sử dụng các phần mềm thông dụng.

Khi bạn đang ở trong tài khoản root, thực hiện các lệnh sau đây

Bước 1: Mở cửa sổ lệnh terminal và gõ lệnh sau đây
useradd -m <user>
tham số -m là để tạo đường dẫn home cho tài khoản

Bước 2: Thiết lập mật khẩu cho tài khoản này với lệnh
#passwd <username>
Nó sẽ hiện ra bảng thông báo yêu cầu bạn nhập mật khẩu

Kế tiếp, tôi khuyến cáo bạn nên cho tài khoản này vào nhóm "sudoers", vì khi đó chúng ta có thể sử dụng lệnh sudo để lấy quyền quản trị hệ thống (nhằm cài đặt các phần mềm khác). Để vào nhóm"sudoers" bạn gõ lệnh sau
#usermod -a -G sudo <username>
Tham số -a -G sudo là để thêm tài khoản này vào nhóm sudo.

Bước 3: Thự hiện lệnh chsh để thiết lập login shell cho tài khoản
#chsh -s /bin/bash <username>
Xong!

Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap