Bài giảng Thuỷ lực Môi trường được biên soạn để phục vụ cho việc học tập môn Thuỷ lực Môi trường của sinh viên Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường – Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo kỹ sư các ngành trong Viện.
Tâp bài giảng được chia làm 7 chương (Chương 1. Mở đầu; Chương 2. Tĩnh học của chất lỏng; Chương 3. Co sở động lực học chất lỏng; Chương 4. Tổn thất thuỷ lực; Chương 5. Dòng chảy qua lỗ và vòi- dòng tia; Chương 6. Dòng chảy ổn định trong ống có áp; Chương 7. Dòng chảy đều trong kênh hở), bao gồm những kiến thức cơ bản về cơ học lưu chất ứng dụng trong ngành cấp thoát nước và môi trường… Mà mọi kỹ sư cần phải nắm được, đây là môn cơ sở để nắm vững các môn chuyên sâu khác. Tập bài giảng đưa ra khái quát các vấn đề, sử dụng những kiến thức toán học chọn lọc và một số cách giải quyết cơ bản để sinh viên có điều kiện tiếp cận nhanh nhất với môn học. Khi cần đi sâu, đề nghị các bạn tham khảo thêm các tài liệu về Cơ học chất lỏng và Thuỷ lực học ...


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap