1111
Chương 1: Tổng quan về thông tin vệ tinh
Chương 2: Nhiễu và tạp âm trong hệ thống TTVT
Chương 3: Kỹ thuật truyền dẫn và đa truy nhập trong thông tin vệ tinh.
Chương 4: Vệ tinh thông tin
Chương 5: Trạm mặt đất và cấu hình mạng VSAT.
Chương 7: Thiết kế năng lượng đường truyền


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap