Chữ Thái của người dân tộc Thái  ở Việt Nam có lịch sử phát triển từ lâu  đời và thường xuyên  được cải tiến, nâng cao. Chữ Thái thống nhất cải tiến của Việt Nam là công trình sáng tạo của nhiều trí thức người Thái. Với sự phát triển của công nghệ thông tin, chúng ta cần đưa bộ chữ Thái này vào máy tính để giúp cho việc lưu giữ và bảo tồn di sản văn hoá dân tộc Thái, đồng thời thúc đẩy việc học và phát triển chữ Thái. Việc xây dựng bộ font cho chữ Thái theo các chuẩn mực quốc tế là bước đi cần thiết cho các ứng dụng CNTT vào chữ Thái.
Thiết kế và tạo dáng chữ Thái thống nhất cải tiến  được dựa trên chữ viết tay của giáo sư Cầm Trọng, chủ nhiệm Chương trình Thái học Việt Nam, và ông Nguyễn Văn Hoà, uỷ viên ban chủ nhiệm hương trình Thái học Việt Nam.

LINK DOWNLOADFacebook Google twitter
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap