CNC viết tắt của Computer Numberical Control – điều khiển số bằng máy tính ra đời với mục đích điều khiển quá trình gia công cắt gọt trên các máy công cụ. Về thực chất, đây là một quá trình tự động điều khiển các hoạt động của máy trên cơ sở các dữ liệu được cung cấp là ở dạng mã nhị phân số nguyên bao gồm các số, số thập phân, các chữ cái và một số kí tự đặc biệt tạo nên chương trình làm việc của thiết bị hay hệ thống. Công nghệ CNC là bước phát triển tiếp tục của các máy công cụ trong thời đại công nghệ thông tin. Nhìn chung về nguyên lý và phương pháp gia công cắt gọt thông thường (Tiện, Phay, Doa….. ) cũng như trên máy CNC (Computer Numerical Control) gần như giống nhau. Khác biệt cơ bản giữa công nghệ gia công cổ điển và gia công CNC là hệ thống điều khiển. Trên các máy cổ điển việc điều khiển chủ yếu thực hiện bằng tay, nếu tự động thì chỉ sử dụng các cơ cấu cam, thủy lực…cùng với một số mạch điều khiển đơn giản. Còn với máy CNC thì việc điều khiển được thực hiện bằng máy tính điện tử hạn chế tối đa việc điều khiển của con người.

CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀMÁY CNC VÀ PHẦN MỀM GIA CÔNG
CƠKHÍ ............................................................................................................ 8
1.1 Giới thiệu chung vềmáy CNC ................................................................. 8
1.2 Giới thiệu chung vềphần mềm gia công cơkhí ..................................... 15
1.3 Một sốphần mềm thiết kếgia công cơkhí ............................................ 16
CHƯƠNG II. TRUNG TÂM GIA CÔNG HAASMINI MILL ................. 22
2.1 Thông sốkỹthuật của máy .................................................................... 23
2.2 Bảng điều khiển và các chức năng ........................................................ 25
2.2.1 Các nút khởi động và dừng chương trình........................................ 26
2.2.2 Các phím chức năng....................................................................... 27
2.3 Vận hành máy Haas ............................................................................... 47
2.3.1 Nhận xét chung............................................................................... 47
2.3.2 Hệtọa độ........................................................................................ 48
2.3.3 Điểm không của máy...................................................................... 48
2.3.4 Vịtrí tuyệt đối và vịtrí tương đối................................................... 49
2.3.5 Các mặc định của máy.................................................................... 50
2.3.6 Định dạng chương trình................................................................. 50
2.4 Bảo dưỡng máy ...................................................................................... 50
2.4.1 Những yêu cầu chung...................................................................... 50
2.4.2 Chu kỳbảo dưỡng.......................................................................... 51
2.4.3 Biểu đồtra dầu mỡ.......................................................................... 53
2.4.4 Hệthống bôi trơn............................................................................ 53
2.4.5 Bảo dưỡng định kỳ......................................................................... 54
CHƯƠNG III. GIỚI THIỆU PHẦN MỀM TOPSOLID ............................ 56
3.1 Giới thiệu TopSolid'Design ................................................................... 58
3.2 Giới thiệu TopSolid'Cam ....................................................................... 79
CHƯƠNG IV. GIA CÔNG CHI TIẾT TRÊN TRUNG TÂM HAAS MINI
MILL .............................................................................................................. 96
4.1 Gia công chi tiết lập trình bằng tay ........................................................ 96
4.2 Gia công chi tiết sửdụng phần mềm ...................................................... 99
CHƯƠNG V. THIẾT KẾVÀ GIA CÔNG CHI TIẾT TRÊN MÁY HAAS
SỬDỤNG PHẦN MỀM TOPSOLID ........................................................ 104
5.1 Thiết kế đĩa ly hợp trên Topsolid ......................................................... 104
5.2 Mô phỏng quá trình gia công trên Topsolid ......................................... 106
5.3 Gia công đĩa ly hợp trên máy Haas ...................................................... 109
KẾT LUẬN .................................................................................................. 115
TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................... 116
PHỤLỤC ..................................................................................................... 117
1. Các mã lệnh sửdụng trên máy Haas ...................................................... 117
Mã G Code............................................................................................. 117
Mã M Code............................................................................................ 120
2. Chương trình gia công đĩa ly hợp .......................................................... 120

Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap