GÓI TÀI LIỆU BAO GỒM:
- A basic design guide for clean room application
- Armstrong CLEAN ROOM™ Grid System
- Ceiling system
- BẢNG THÔNG SỐ TỐC ĐỘ GIÓ TRONG MỘT SỐ LOẠI ĐƯỜNG ỐNG
- ISO cleanroom
- PHÂN LỌAI CẤP ĐỘ SẠCH THEO CÁC TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ
- Guide to Cleanroom Gowning
- PHÂN LOẠI TÍNH NĂNG PHÒNG THEO CẤP ĐỘ SẠCH
- BẢNG SO SÁNH CẤP ĐỘ SẠCH GiỮA TIÊU CHUẨN FS 209E VÀ ISO 14644-1
- Tất cả các nguyên tắc và chỉ tiêu cho các cấp độ sạch (mang tính tương đối)
- ASHRAE - CLEAN ROOM space
- Slide Clean Room - Fundamentals - A Trane Seminar
- BS EN ISO 14644-2 2000
- BS EN ISO 14644-1 1999
- Bản vẽ thiết kế phòng sạch

LINK DOWNLOADFacebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap