Cây gồm có rễ, thân, cành, lá
Các thành phần của cây xanh
Bộ rễ (lông hút) hút nước và muối khoáng (đạm~N, lân~P2O5, kali~K20, ...) vận chuyển trong thân (mạch gỗ) đến các cành lá để nuôi dưỡng chúng. Lá cây quang hợp khi có nước, ánh sáng mặt trời, CO2 tạo ra chất dinh dưỡng vận chuyển trong vỏ cây xuống nuôi bộ rễ và những bộ phận khác: như hoa, quả.

Vì vậy, ngoài khả năng hút dinh dưỡng qua đường rễ, cây trồng còn có thể hấp thụ dinh dưỡng qua đường lá. Chất dinh dưỡng được cung cấp cho cây nhanh hơn bón gốc.

Chất dinh dưỡng cây nhận được từ bộ rễ và bộ lá.


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap