Trong thời đại ngày nay điện tử công suất đóng một vai trò hết sức quan trọng trong đời sống.Việc biến đổi năng lượng từ dạng này sang dạng khác nhờ các mạch công suất được ứng dụng rộng rãi.Đặc biệt nhờ có sự phát triển của van bán dẫn công suất mà lĩnh vực này ngày càng phát triển mạnh mẽ.Ta có thể phân loại thành một số dạng biến đổi sau: AC→DC (Chỉnh lưu) ; DC→AC (Nghịch lưu) ; AC→AC(Điều chỉnh điện áp xoay chiều);DC→DC(Điều chỉnh điện áp một chiều).Mỗi nhóm trên đều có những ứng dụng riêng của nó trong từng lĩnh vực cụ thể.
Quá trình thực tập này dưới sự hướng dẫn của thầy Vũ Quang Hưng chúng em đi sâu tìm hiểu mảng biến đổi năng lượng một chiều ra năng lượng xoay chiều mà cụ thể là mạch kích điện áp 12V một chiều lên điện áp 220V xoay chiều công suất 500W.Mạch này được ứng dụng nhiều trong đời sống sinh hoạt.Mạch có nhiêm vụ cung cấp nguồn năng lượng cho tải khi xảy ra sự cố mất điện.Do thời
gian thực tập không nhiều nên công dụng của mạch vẫn còn nhiều hạn chế. Chúng em sẽ tiếp tục tìm hiểu và phát triển mở rộng hơn nữa các ứng dụng của mạch sau này.

CHƯƠNG I : GIỚI THIỆU VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP.....................................
CHƯƠNG II : SỬ DỤNG IC CD4047 và TRANSISTOR 2N3055....................
1. Sơ đồ nguyên lý.................................................................................
a. Mạch điều khiển...........................................................................
b. Mạch lực.......................................................................................
c. Linh kiện sử dụng..........................................................................
2. Giới thiệu chi tiết các linh kiện..........................................................
a. Mạch điều khiển...........................................................................
 IC CD4047......................................... ........................................
 IC LM324............................................ ......................................
b. Mạch lực.......................................................................................
 Transistor H1061......................................................................
 Transistor 2N3055....................................................................
3. Nguyên lý làm việc...........................................................................
4. Mạch in.............................................................................................
a. Mạch điều khiển...........................................................................
b. Mạch lực.......................................................................................
CHƯƠNG III : SỬ DỤNG IC SG3525 và MOSFET IRF3205..........................
1. Sơ đồ nguyên lý.................................................................................
a. Sơ
đồ.............................................................................................
b. Linh kiện sử
dụng.......................................................... ................
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
Nhóm 1 3 CĐ TỰ ĐỘNG HOÁ 4 – K54
2. Giới thiệu chi tiết các linh kiện..........................................................
a. IC SG3525.................................................................. ....................
b. MOSFET IRF3205.................................................... .......................
3. Nguyên lý làm việc............................................................................
4. Mạch in..............................................................................................
CHƯƠNG IV : BIẾN ÁP......................................................................... ......
CHƯƠNG V : KẾT LUẬN...................................................................... .......
KẾT LUẬN................................... ............................................................. ...
TÀI LIỆU THAM KHẢO........................................................................ ........
PHỤ LỤC..................................................................................... ................


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap