Môn học “Quá trình và thiết bị cơ học” là môn học giành cho sinh viên chuyên ngành công nghệ hoá học ,thưc phẩm ,sinh học …Trong các quá trình vận chuyển, quá trình khuấy trộn, lọc, lắng ly tâm đều có những ứng dụng rất quan trong trong cuộc sống đặc biệt là quá trình lọc và quá trình khuấy trộn các chất. quá trình lọc và khuấy trộn được ứng dụng rất nhiều trong cuộc sống đặc biệt là những sinh viên nghành hoá và  nghành công nghệ thực phẩm công nghệ sinh học.
1 Lý do chọn đề tài
Trên thực tế, vật chất tồn tại dưới dạng hỗn hợp nhiều chất hoặc pha, việc phân riêng các hỗn hợp không đồng nhất hay việc khuấy trộn là một hoạt động quan trọng trong nhiều giai  đoạn khác nhau của quá trình xử lý nước thải.Các ứng dụng của quá trình khuấy trộn và lọc được ứng dụng rất nhiều như lọc bụi hay khuấy trộn. Trong đó các ứng dụng này rất cần thiết trong quá trình sản xuất và làm việc của con người. Vì những  lý do trên mà tôi  đã chọn  đề tài phân riêng bằng phương pháp lọc và khuấy trộn chất lỏng. lọc là một quá trình được thực hiện để phân riêng hỗn hợp nhờ vách ngăn xốp. vách ngăn xốp có khả năng cho một pha đi qua còn giữ pha kia lại nên  được gọi là vách ngăn lọc. khuấy trộn tạo ra nhiều hoạt động quan trọng, thường quá trình khuấy trộn còn tạo ra được hiệu
quả  đó là việc cung cấp thêm oxy hoà tan cho quá trình phân huỷ sinh học hiếu khí. Khuấy trộn trong môi trường lỏng thường  được  ứng dụng rộng rãi trong các nghành công nghiệp hoá chất và thực phẩm  để tạo ra dung dịch huyền phù, nhũ tương, để tăng cường quá trình hoà tan, truyền nhiệt chuyển khối và quá trình hoá học ...

Lời mở đầu
I.Lọc bụi
1.1 Khái niệm
1.2 Thiết bị lọc bụi, phân loại và các thông số đặc trưng …………….trang 6
1.3 Thiết bị lọc bụi kiểu túi vải ……………………………………….trang 6
1.4 Thiết bị lọc kiểu lưới ……………………………………………..trang 9
1.5 Bộ lọc kiểu thùng quay ………………………………………….trang 11
1.6 Thiết bị lọc dạng tháp ……………………………………………trang 12
2. Lọc huyền phù ……………………………………………………trang 13
2.1 Phương trình lọc ………………………………………………..trang14
2.1.1 Tốc độ lọc và các yếu tố ảnh hưởng đến thời gian lọc ………trang14
2.1.2 Lọc với áp suất không đổi  constP =Δ ………………………trang15
2.1.3 Lọc với tốc độ lọc không đổi ………………………………trang 15
2.2 Thiết bị lọc huyền phù ………………………………………trang 15
2.2.1 Thiết bị lọc khung bản ……………………………………trang 15
2.2.2 Thiết bị lọc thùng quay…………………………………… trang 17
2.2.3 Thiết bị lọc ly tâm ………………………………………… trang 18
3 Lọc nước tinh kiết …………………………………… ………..trang 19
3.1 Chất hấp phụ than hoạt tính ………………………………… Trang 20
3.1.1 Nguyên tắc tạo than hoạt tính ……………………………. ..Trang 20
3.1.2 Công dụng của than hoạt tính ………………………………. Trang 20
3.1.3 Các dạng kết cấu của than hoạt tính ………………… …….trang 21
3.2 Công nghệ thẩm thấu ngược ……………………… …………trang 22
3.2.1 Phân loại ……………………………………… …………..trang 23
3.2.2 Quá trình hoạt động ……………………………… ………..trang 23
3.2.3 Hiệu suất loại bỏ tạp chất của màng RO……………….. ……trang 23
3.3 Công nghệ lọc nước Ultrafitration……………………………… trang 24
3.3.1 Cấu tạo bộ lọc màng Ultrafitration……………………… …….trang 25
3.3.2 Một số đặc điểm tiêu biểu của công nghệ Uf……………… ….trang 26
3.3.3 Ứng dụng của màng Ultrafitration………………………… ….trang 27
3.4 Thanh trùng bằng tia cực tím …………………………………. Trang 28
3.5 Bài tập ứng dụng ………………………………………………...trang 28
Chương II Khuấy Trộn Chất Lỏng …………………………… …….trang 33
I. Giới thiệu …………………………………………………………trang 33
1. Khuấy trộn bằng cơ khí ………………………………… ………trang35
1.1 Khái niệm …………………………………………………… Trang 35
1.2 Công suất khuấy trộn ………………………………….. ……..trang 37
2. Cấu tạo cánh khuấy ………………………………………….. …trang 39
2.1 Loại cách mái chèo ………………………………………… …trang 39
2.2 Cánh khuấy loại chân vịt (chong chóng )……………………… trang 41
2.3 Cánh khuấy tuyêcbin …………………………………………..trang 43
2.4 Cánh khuấy đặc biệt – thùng khuấy ……………………………trang 44
3 Khuấy bằng khí nén…………………………………………… ….trang 45
Kết luận ……………………………………………………………...trang 48
Tài liệu tham khảo …………………………………………………...trang 49

LINK DOWNLOAD

Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap