Phần 1. Tổng quan về cam và công nghệ sản xuất nước cam cô đặc
Phần 2. Tính cân bằng vật chất cho thiết bị kết tinh
Phần 3. Tính cân bằng năng lượng cho thiết bị kết tinh
Phần 4. Tính toán thiết kế thiết bị kết tinh và chọn thiết bị lọc, rửa
Phần 5. Tính toán hệ thống lạnh chọn thiết bị lạnh
Phần 6. Tính toán cơ khí cánh khuấy – chân đỡ – mặt bích
Phần 7. Tính toán đường ống chọn thiết bị phụ
Phần 8. Tính toán giá thành thiết bị chính
Phần 9. Kết luận và đánh giá


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap