II. Các số liệu ban đầu

1. Máy phát điện

Số lượng : 4 do CHLB Nga chế tạo; Kiểu TGB-300-2.

PGđm= 300 MW ; Cos = 0,85 ; UGđm= 20 kV ; Xd”= 0,203 ; Xd= 0,300 ;

Xd = 2,195; Tj G = 1,47 s ; PNMđm= 4.PGđm;

Biến thiên phụ tải hàng ngày của nhà máy PNM% = (PNM /PNMđm).100:


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap