1. Lập luận về kinh tế
2. Lựa chọn địa điểm xây dựng nhà máy.
3. Quy trình và thuyết minh quy trình
4. Cân bằng vật chất – tính nhân lực nhà máy
5. Tính cân bằng năng lượng – chọn dụng cụ thiết bị
6. Tính diện tích tổng quan, tính điện - nước
7. Tính kinh tế
8. Sơ lược về quản lý trong xí nghiệp
9. Nước cấp và nước thải, phế phẩm
10. An toàn lao động – phòng cháy chữa cháy


Facebook Google twitter
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap