- Tổng quan về cô đặc mía đường
- Quy trình công nghệ
- Cân bằng vật chất và năng lượng
- Tính toán truyền nhiệt và thời gian cô đặc
- Tính thiết bị cô đặc
- Tính cơ khí cho các chi tiết thiết bị
- Thiết bị truyền nhiệt
- Thiết bị ngưng tụ baromet
- Tính và chọn bơm
- Tính giá thành thiết bị


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap