Cuốn sổ kiểm toán bơm, quạt, máy nén khí  trình bày về hệ thống bơm, quạt, máy  nén  khí  ở  khía  cạnh  đánh  giá  và  kiểm  toán  hệ  thống  nhằm  tiết  kiệm điện năng. Sổ tay này dành cho các cán bộ kỹ thuật nhà máy, các kiểm toán viên…
Nội dung của sổ tay được tác giả trình bày những vấn đề cốt lõi trong việc tiêu thụ điện của hệ thống bơm, quạt, máy nén khí, phương pháp kiểm toán, các giải pháp để tối ưu hệ thống.

I. HỆ THỐNG BƠM
1. Tổng quan về hệ thống bơm
2. Các bộ phận của hệ thống bơm
3. Phân loại hệ thống bơm
4. Nguyên lý điều chỉnh lưu lượng bơm
5. Tính toán hiệu suất bơm
6. Những triệu chứng của hệ thống bơm quá công suất
II. HỆ THỐNG QUẠT
III. MÁY NÉN KHÍ


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap