Chương I. Một số thông số của đại lượng ngẫu nhiên
Chương II. Phân tích tương quan và hồi qui
Chương III. Một số phương pháp qui hoạch thực nghiệm
Chương IV. Các phương án thực nghiệm cấp hai


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap