Phần 1. tiền đồ của tư vấn quản lý
Chương 1. bản chất và mục đích của tư vấn quản lý
CHương 2. Phạm vi và lĩnh vực các dịch vụ tư vấn
Chương 3. Mối quan hệ khách hàng và nhà tư vấn
Chương 4. Tư vấn và thay đổi
Chương 5. Tư vấn và văn hóa
CHương 6. Tính cách nhà nghề trong tư vấn
Phần 2. Quá trình tư vấn
CHương 7. Tiếp nhận
Chương 8. CHuẩn đoán
Chương 9. Đặt kế hoạch hành động
Chương 10. Thực hiện
Chương 11. kết thúc
Phần III. Tư vấn trong các lĩnh vực quản lý khác nhau
3.1. Tư vấn trong quản lý nói chung
3.2. Tư vấn trong quản lý tài chính
3.3. Tư vấn trong Marketing và quản lý phân phối
3.4. Tư vấn trong quản lý sản xuất
3.5. Tư vấn trong quản lý nguồn nhân lực và phát triển
3.6. Tư vấn trong quản lý doanh nghiệp nhỏ
3.73 Tư vấn trong quản lý doanh nghiệp nhà nước
3.8. Tư vấn áp dụng máy tính vào quản lý


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap