Khí sinh học là một trong những nguồn năng lượng tái tạo có thể thu hồi được từ việc xử lý chất thải. Vì vậy phát triển ứng dụng công nghệ khí sinh học không những giúp xử lý chất thải mà còn cung cấp năng lượng thay thế các nguồn năng lượng truyền thống, tiết kiệm năng lượng.
Để góp phần thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ khí sinh học một cách rộng rãi, Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giao cho Trung tâm Công nghệ Khí sinh học chủ trì dự án “Phát triển các loại công trình khí sinh học tiết kiệm năng lượng quy mô công nghiệp” (gọi tắt là Dự án khí sinh học công nghiệp). Một trong những nhiệm vụ của Dự án là biên soạn và phát hành “Tủ sách Khí sinh học tiết kiệm năng lượng” gồm 4 quyển:
1. Công nghệ Khí sinh học cơ bản
2. Thiết bị Khí sinh học KT1 và KT2
3. Thiết bị Khí sinh học KT31
4. Thiết bị Khí sinh học quy mô lớn


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap