Cuốn sách này được biên soạn theo đề cương môn học Trang bị động lực điêzen tàu thủy của chuyên ngành Kỹ Thuật Tàu Thủy khoa cơ khí trường Đạo học Bách khoa Hà Nội năm 2004. Ngoài những kiến thức cơ bản về trang bị các hệ thống động lực như nhiên liêu, bôi trơn, làm mát, khởi động bằng khí nén... cuốn sách cũng giới thiệu những kiến thức về vấn đề tận dụng nhiệt,trang bị bệ máy động lực, hệ trục và cơ cấu đảo chiều, đó là những vấn đề kỹ thuật cụ thể không thể thiếu được đối với trang bị động lực điêzen tàu thủy.


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap