Giáo trình được biên soạn theo chương trình đào tạo cao học Ngành Thủy văn học, Chỉnh trị sông, bờ biển và Phát triển nguồn nước. Giáo trình gồm phần lý thuyết và phần thực hành. Nội dung cụ thể gồm 4 chương như sau:
Chương 1. Mở đầu
Chương 2. Thiết lập hệ thống kịch bản cho bài toán điều hành hệ thống hồ chứa Hòa Bình – Thác Bà cấp nước hạ du trong những năm kiệt
Chương 3. Ứng dụng mô hình Mike11 tính toán thủy lực dòng chảy mùa kiệt hệ thống Sông Hồng
Chương 4. Tính toán thủy lực theo các kịch bản điều hành hồ Hòa Bình và Thác Bà
Giáo trình là tài liệu tham khảo không chỉ cho sinh viên, nghiên cứu sinh thuộc lĩnh vực này, mà còn giúp cho những ai quan tâm đến lĩnh vực được hiểu một cách sâu sắc hơn.


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap