- Tập 1 gồm:
Phần 1: Công trình thủy lợi - kiến trúc chung và các cơ sở tính toán.
Phần 2: Các loại đập.
- Tập 2 gồm:
Phần 3: Các công trình tháo nước, lấy nước và dẫn nước.
Phần 4: Các công trình chuyên môn.
Phần 5: Khảo sát, thiết kế, quản lý và nghiên cứu công trình thủy lợi.


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap