Trong quá trình nhiệt luyện, thời gian nung nóng chiếm một vai trò quan trọng, cần chú ý tăng tốc độ nung. Ở nước ta hiện nay, thiết bị nhiệt luyện đã trở thành một yêu cầu khá cấp bách cho cả các nhà máy cơ khí và các cơ sở sản xuất nhỏ.
Để đáp ứng nhu cầu kinh tế hiện nay, cuốn sách đã tổng hợp các thiết bị thủ công đốt than, nghiên cứu và áp dụng các lò nhiệt luyện hiện đại nhất (luyện trong chân không, làm nguội sản phẩm trong môi trường bảo vệ N2, H2, Ar, He... các dãy liên hợp tự động, các lò liên tục, mới có điều kiện đuổi kịp nên công nghiệp tiên tiến của thế giới.
Giáo trình giúp cho Sinh viên nắm vững được những thiết bị cơ bản chính và phụ, những phương pháp tính cơ bản để thiết kế một loại thiết bị bất kỳ của ngành Công nghiệp Nhiệt luyện; thiết kế phân xưởng nhiệt luyện phù hợp yêu cầu sản xuất.
Phần I: Thiết bị chính và phụ
Chương 1: Những vấn đề công nghệ và tổ chức của xưởng nhiệt luyện
Chương 2: Phân loại sơ bộ các thiết bị
Chương 3: Các thiết bị chính
Chương 4: Các lò thủ công đốt than
Chương 5: Các loại lò liên tục và các máy liên hợp tự động
Chương 6: Nung nóng mặt ngoài
Chương 7: Thiết bị phụ
Phần II: Thiết kế xưởng nhiệt luyện
Chương 8: Những nội dung chính thiết kế phân xưởng nhiệt luyện
Chương 9: Các số liệu ban đầu
Chương 10: Lý luận công nghệ và lập quy trình nhiệt luyện
Chương 11: Tính toán và lựa chọn thiết bị chính và phụ
Chương 12: Quy hoạch thiết bị
Chương 13: Các phương tiện cơ khí chất dỡ, vận chuyển
Chương 14: Một số phép tính thiết bị làm nguội và nung nóng.
Chương 15: An toàn lao động trong xưởng nhiệt luyện


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap