Cơ sở để biên soạn cuốn sách này là các công trình khoa học, các sách giáo khoa, các tài liệu và kinh nghiệm của các giáo sư, các công trình sư, các chuyên gia bậc thầy trong và ngoài nước (Nga, Đức, Pháp, Nhật, Mỹ...); các giáo trình tuốc bin, bình ngưng,.... của Bộ môn Nhiệt điện Trường đại học Bách khoa Hà Nội, kết hợp với kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu và phục vụ sản xuất lâu năm trong lĩnh vực này của tác giả.
MỤC LỤC:
Lời nói đầu
Chương 1: Khái niệm chung về tuốc bin hơi nước
Chương 2: Quá trình nhiệt của tuốc bin hơi nước
Chương 3: Điều chỉnh tuốc bin và hệ thống cung cấp dầu
Chương 4: Vận hành thiết bị tuốc bin
Chương 5: Những sự cố điển hình trong thiết bị tuốc bin
Chương 6: Thiết bị ngưng hơi và những sự cố thường gặp


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap