Nội dung cuốn sách đề cập là nguyên lý cấu tạo và các quá trình xảy ra trong các thiết bị truyền nhiệt, chuyển khối. Từ đó nêu lên các bước tính cân bằng nhiệt, cân bằng vật chất của từng quá trình truyền nhiệt, chuyển khối trong mỗi loại thiết bị tương ứng. Đồng thời đưa ra các kết cấu cụ thể của từng loại thiết bị, các ví dụ tính thiết kế mẫu. Sách còn nêu lên các hệ thống công nghệ như: cô đặc, chưng cất, tính luyện, mà trong đó các thiết bị truyền nhiệt, chuyển khối đóng vai trò chính.
Sách không những phục vụ tốt cho việc học tập, nghiên cứu khoa học trong các trường đại học, cao đẳng kỹ thuật, dạy nghề mà còn giúp cho những người đang làm việc trong các cơ sở sản xuất kinh doanh nâng cao hiệu quả kinh doanh.
MỤC LỤC
Lời nói đầu
Phần I. Thiết bị trao đổi nhiệt
Chương 1. Thiết bị trao đổi nhiệt qua bề mặt
Chương 2. Thiết bị trao đổi nhiệt trực tiếp
Chương 3. Các hệ thống và thiết bị bốc hơi
Phần II. Các quá trình và thiết bị chuyển khối
Chương 4.
Chương 5. Chưng cất
Chương 6. Tinh chế
CHương 7. Các loại Tháp
Chương 8. Các quá trình và thiết bị hấp thụ
Chương 9. Các quá trình và thiết bị hấp thụ
Chương 10. Chiết Xuất
Chương 11. Kết tinh


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap